Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Bakteriológia

Oddelenie bakteriológie vykonáva laboratórnu diagnostiku bakteriálnych nákaz hospodárskych, domácich a voľne žijúcich zvierat v rámci riešenia zdravotných problémov a monitoringu zdravotného stavu zvierat v rámci národných programov a pri presunoch.

Rozsah diagnostických metód

  • kultivačné vyšetrenia na dôkaz bakteriálnych pôvodcov nákaz
  • serologické vyšetrenia
  • molekulárno-biologické metódy na dôkaz pôvodcov a ich typizácia
  • stanovenie citlivosti izolovaných patogénov na antibiotiká

Používané laboratórne metódy sú zavedené a validované v súlade s požiadavkami Európskej komisie (DG SANCO) a Medzinárodného úradu pre nákazy (OIE).

 

Bakteriologické vyšetrenia podľa druhov zvierat

Štátny veterinárny ústav Zvolen