Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Systém kvality

VÚ má zavedený a akreditovaný systém manažérstva kvality v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 17025:2005 a je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou na skúšanie, Osvedčenie o akreditácii č.486/S-166 s fixným rozsahom akreditácie.

Štátny veterinárny ústav Zvolen