Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Hydina

Nákaza

(anglický názov - skratka)

Detekcia:

pôvodca/protilátky

Diagnostická metóda

Infekčná bronchitída

(Infectious bronchitis virus - IBV)

protilátky

ELISA, HIT

pôvodca

nukleová kyselina

PCR

Infekčná burzitída

(Infectious bursal diesease

virus - IBDV)

protilátky

ELISA

pôvodca nukleová kyselina PCR

Pseudomor hydiny

(Newcastle disease virus - NDV)

protilátky

HIT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách

nukleová kyselina

PCR, sekvenačná analýza, typizácia

Syndróm poklesu znášky

(Egg drop syndrome - EDS)

protilátky

HIT

Vtáčia chrípka

(Avian influenza virus - AIV)

protilátky

HIT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách

nukleová kyselina

PCR, sekvenačná analýza, typizácia

 

Späť do kategórie Virológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen