Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Príjem a zvoz vzoriek

VÚ poskytuje zvoz vzoriek na laboratórne vyšetrenie prostredníctvom zvozných liniek podľa časového harmonogramu z určených zberných miest.

Vzorky na laboratórne vyšetrenie je možné doručiť tiež osobne alebo prostredníctvom doručovacích služieb.

Príjem vzoriek na laboratórne vyšetrenie je vo VÚ zabezpečený v priestoroch centrálneho príjmu vzoriek nepretržite sedem dní v týždni.

Kontakt: MVDr. Nemčeková 0915986287, 045/5320803-4

Štátny veterinárny ústav Zvolen