Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Kone

Nákaza

(anglický názov, skratka)

Predmet vyšetrenia:

pôvodca/protilátky

Diagnostická metóda

Africký mor koní

(African horse sickness

virus - AHSV)

protilátky

ELISA

nukleová kyselina

PCR

Vírus západonílskej horúčky

(West Nile virus - WNV)

protilátky

ELISA IgG, ELISA IgM

pôvodca

nukleová kyselina

PCR

Vírus chrípky koní

(Equine influenza virus - EIV)

protilátky

HIT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách

nukleová kyselina

PCR

Infekčná anémia koní

(Equine infectious anemia

virus - EIAV)

protilátky

IDT

Infekčná arteritída koní

(Equine viral arteritis virus -

EAV/EVA)

protilátky

VNT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Herpes vírus koní serotyp 1 -

vírusový abort

(Equine herpes virus  - EHV 1)

protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

Herpes vírus koní serotyp 4 -

Rhinopneumonitída koní (RPK)

(Equine herpes virus - EHV 4)

protilátky

VNT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

 

Späť do kategórie Virológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen