Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Psy, mačky

Nákaza

(anglický názov, skratka)

Predmet vyšetrenia:

pôvodca/protilátky

Diagnostická metóda

Aujezského choroba

(Pseudorabies virus -

ADV/MA)

protilátky

ELISA, ELISAgE, VNT

pôvodca vírus

kultivačné vyšetrenie

na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR, sekvenačná

analýza

Besnota

(Rabies virus - RV)

protilátky

FAVN

pôvodca

antigén

FAT

nukleová kyselina

PCR

Parvovírusová choroba psov

(Canine parvovirus - CPV 2)

pôvodca vírus

kultivačné vyšetrenie

na bunkových kultúrach

nukleová kyselina PCR

Psí herpesvírus

(Canine herpesvirus 1 -

CHV 1)

pôvodca nukleová kyselina PCR

Psí koronavírus

(Canine coronavirus - CCV)

pôvodca vírus

kultivačné vyšetrenie

na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Psinka

(Canine distemper virus -

CDV)

pôvodca

nukleová kyselina

PCR

 

Späť do kategórie Virológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen