Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Ošípané

Nákaza

(anglický názov, skratka)

Predmet vyšetrenia:

pôvodca/protilátky

Diagnostická metóda

Africký mor ošípaných

(African swine fever virus - ASFV)

protilátky

IPMA
pôvodca

nukleová kyselina

PCR

Aujezského choroba

(Pseudorabies virus - ADV/MA)

protilátky

ELISA, ELISA gE, VNT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR, sekvenačná analýza, typizácia

Encefalomyokarditída

(Encephalomyocarditis - EMCV)

protilátky

VNT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

Enterovírus ošípaných 

sérotyp 1-11

(Porcine enterovirus - PEV 1-11)

protilátky

VNT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

Epidemická hnačka ošípaných

(Porcine epidemic diarhhea virus -

PEDV)

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Chrípka ošípaných

(Swine influenza virus - SIV)

protilátky

HIT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách

nukleová kyselina

PCR

Klasický mor ošípaných

(Classical swine fever virus - CSFV)

protilátky

ELISA, NPLA, IPMA

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Porcinný adenovírus

sérotyp 1-5

(Porcine adenovirus - PAV 1-5)

protilátky

VNT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

Porcinný cirkovírus 2

(Porcine circovirus - PCV-2)

protilátky

IPMA

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR, sekvenačná analýza, typizácia

Porcinný cytomegalovírus

(Porcine cytomegalovirus - PCMV)

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

Porcinný parvovírus

(Porcine parvovirus - PPV)

protilátky

HIT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Porcinný poxvírus

(Swinepox virus - SwPV)

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

Vírus porcínneho reprodukčného a

respiratórneho syndrómu Americký

typ

(Porcine reproductive and respiratory

syndrom virus - PRRSV-Am)

protilátky

ELISA, IPMA
pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR, sekvenačná analýza, typizácia

Vírus porcínneho reprodukčného a

respiratórneho syndrómu Európsky

typ

(Porcine reproductive and respiratory

syndrom virus - PRRSV-Eu)

protilátky ELISA, IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia

Porcinný respiratórny koronavírus

(Porcine respiratory coronavirus -

PRCV)

protilátky

IPMA

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Rotavírus

protilátky

IPMA

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Schmallenberg vírus

(Schmallenberg virus - SBV)

protilátky

IPMA, VNT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Slintačka a krívačka

(Foot and mouth disease - FMDV)

protilátky

ELISA A, ELISA O, ELISA C, ELISA SAT1,

ELISA SAT2, ELISA SAT3, ELISA ASIA1,

ELISA NSP

pôvodca

nukleová kyselina

PCR

Transmisívna gastroenteritída

ošípaných

(Transmissible gastroenteritis

coronavirus - TGEV)

protilátky

VNT, IPMA

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Vezikulárna choroba ošípaných

(Swine vesicular disease virus -

SVDV)

protilátky

ELISA

pôvodca

nukleová kyselina

PCR

Vezikulárna stomatitída

(Vesicular stomatitis virus - VSV)

pôvodca

nukleová kyselina

PCR

 

Späť do kategórie Virológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen