Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Kontakty

MVDr. Mojžiš Miroslav

mojzis@svuzv.sk

riaditeľ, vedúci odd. virológie

 

MVDr. Nemčeková Iveta

nemcekova@svuzv.sk

zástupkyňa riaditeľa, manažérka kvality

 

Mgr. Čechová Eva, PhD

cechova@svuzv.sk

vedúca odd. bakteriológie

 

MVDr. Bučeková Lýdia

bucekova@svuzv.sk

vedúca odd. patologickej morfológie a histológie

 

Ing. Hláčiková Božena

hlacikova@svuzv.sk

ekonóm, verejné obstarávanie

 

RNDr. Zuzana Dirbáková

molbiology@svuzv.sk

vedúca odd. molekulárnej biológie

Štátny veterinárny ústav Zvolen