Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Ovce, kozy

Nákaza

(anglický názov, skratka)

Predmet vyšetrenia:

pôvodca/protilátky

Diagnostická metóda

Borderská choroba oviec

(Border disease virus- BDV)

protilátky

NPLA

protilátky

IPMA

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

genotypizácia

nukleová kyselina

SSCP

Kozia artritída a encefalitída

(Caprine arthritis

encephalitis virus - CAEV)

protilátky

IPMA
pôvodca

nukleová kyselina

PCR

Maedi – visna

(Maedi - visna virus - MVV)

protilátky

IPMA

Mušec oviec a kôz

(Ecthyma contagiosum

virus - ECV)

pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

Ochorenie modrého jazyka

(Bluetongue virus - BTV)

protilátky ELISA, VNT
pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na kuracích embyách a bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Slintačka a krívačka

(Foot and mouth disease

virus - FMDV)

protilátky

ELISA A, ELISA O, ELISA C, ELISA SAT1, ELISA SAT2,

ELISA SAT3, ELISA ASIA1, ELISA NSP

pôvodca

nukleová kyselina

PCR, typizácia

Schmallenberg vírus

(Schmallenberg virus- SBV)

protilátky

IPMA, VNT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

 

Späť do kategórie Virológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen