Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Referenčné Laboratóriá

Laboratoriúm SVU Zvolen Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, ktorá je oprávnená podľa § 6 ods.2 písm. m/ zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov autorizovať laboratóriá na výkon odborných činností,  rozhodla o autorizácii nasledovných národných referenčných a referenčných laboratórií v rámci výkonu laboratórnej diagnostiky nákaz zvierat vo VÚ:

 

Štátny veterinárny ústav Zvolen