Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Referenčné laboratórium pre vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie vakcín proti besnote

... stránka sa pripravuje ...

Späť do kategórie Referenčné Laboratóriá

Štátny veterinárny ústav Zvolen