Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Hovädzí dobytok

Nákaza (anglický názov, skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

Diagnostická metóda

Bovinný koronavírus

(Bovine coronavirus - BCV)

protilátky

IPMA

pôvodca

nukleová kyselina

PCR

Bovinný respiratórny a syncyciálny vírus

(Bovine respiratory syncytial virus -

BRSV)

protilátky

IPMA, VNT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Bovinná vírusová hnačka

(Bovine viral diarrhea virus - BVDV)

protilátky

ELISA, VNT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR, sekvenačná analýza, typizácia

Enzootická bovinná leukóza

(Bovine leukemia virus - BLV)

protilátky

ELISA

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Infekčná bovinná rhinotracheitída

(Infectious bovine rhinotracheitis

virus - IBRV)

protilátky

ELISA, ELISA (IBRgE), VNT, IPMA

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Ochorenie modrého jazyka

(Bluetongue virus - BTV)

protilátky

ELISA, VNT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách a bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Parainfluenza dobytka

(Parainfluenza virus - PIV-3)

protilátky

HIT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Rotavírus typ A (Rotavirus)

protilátky

IPMA

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Schmallenberg vírus

(Schmallenberg virus - SBV)

protilátky

IPMA, VNT

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

nukleová kyselina

PCR

Slintačka a krívačka

(Foot and mouth disease virus - FMDV)

protilátky

ELISA A, ELISA O, ELISA C, ELISA SAT1,

ELISA SAT2, ELISA SAT3, ELISA ASIA1,

ELISA NSP

pôvodca

nukleová kyselina

PCR, typizácia

Vezikulárna stomatitída

(Vesicular stomatitis virus - VSV)

pôvodca

nukleová kyselina

PCR

 

Späť do kategórie Virológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen