Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Kone

       Kone

       Respiračné nákazy:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Pasteurella multocida

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Mannhemia haemolytica

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Arcanobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Bordetella avium

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Haemophilus paragallinarum

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Ornithobacterium rhinotracheale

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Aspergillus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pasteurella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Rhodococcus equi

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

       Nákazy tráviaceho traktu:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Rhodococcus equi

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.

Clostridium spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Bacteroides spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

       Nákazy močového traktu:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

Klebsiella spp.

Enterobacter spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Enterococcus faecalis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Proteus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

       Nákazy genitálneho traktu:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Brucella abortus

protilátky

ELISA, RBT, KFT, PA

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Fagotypizácia na úroveň biovaru.

nukleová kyselina

PCR, typizácia

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Klebsiella pneumoniae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas aeruginosa

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Leptospira spp.

protilátky

MAT

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru.

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Arcanobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Taylorella equigenitalis

pôvodca

baktéria

 

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

nukleová kyselina

PCR

 

       Mastitídy:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Mannheimia haemolytica

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Escherichia coli, Klebsiella sp.

Enterobacter spp.,

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Rhodococcus equi

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

       Očné nákazy:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Moraxella equi

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus sp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus sp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Arcanobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas aeruginosa

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Acinetobacter spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Bacillus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

 

       Pohybový aparát:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Acranobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.

 

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas aeruginosa

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Rhodococcus equi

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rany, koža:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Clostridium sp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Bacteroides sp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Fusobacterium necrophorum

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Enterobacteriaceae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

Späť do kategórie Bakteriológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen