Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Ovce, kozy

Ovce a kozy:

Respiračné nákazy:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Pasteurella multocida

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Mannhemia haemolytica

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Arcanobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

       Nákazy tráviaceho traktu:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Campylobacter spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

nukleová kyselina

PCR

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.

Clostridium spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Mycobacterium avium

subsp. paratuberculosis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých

nukleová kyselina

PCR

 

       Nákazy genitálneho traktu:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Brucella abortus

Brucella ovis

protilátky

ELISA, RBT, KFT, PA

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Fagotypizácia na úroveň biovaru.

nukleová kyselina

PCR, typizácia

Listeria spp.

protilátky

PA

pôvodca

 

baktéria

 

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Leptospira spp.

protilátky

MAT – mikroaglutinačný test

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru.

Haemophilus somnus

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Acranobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Campylobacter spp.

 

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

       Rany, koža:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Clostridium sp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Fusobacterium necrophorum

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Dichelobacter nodosus

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus aureus

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Erysipelothrix rhusiopathiae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Arcanobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

       Systémové infekcie:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Erysipelothrix rhusiopathiae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Listeria spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Corynebacterium

pseudotuberculosis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Mannheimia haemolytica

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

  Mastitídy:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Mannheimia haemolytica

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Escherichia coli, Klebsiella sp.

Enterobacter spp.,

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

 

Späť do kategórie Bakteriológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen