Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Psy, mačky

Psy a mačky

Respiračné nákazy:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Bordetella bronchiseptica

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pasteurella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Klebsiella pneumoniae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Arcanobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus intermedius

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas aeruginosa

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Anaeróbne baktérie

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

       Nákazy tráviaceho traktu:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Campylobacter spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

nukleová

kyselina

PCR

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.

Clostridium spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Yersinia enterocolitica

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

       Nákazy močového traktu:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

Klebsiella spp.

Enterobacter spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Enterococcus faecalis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Proteus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus intermedius

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Leptospira spp.

protilátky

MAT- mikroaglutinačný test

 

       Nákazy genitálneho traktu:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Pasteurella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru.

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Klebsiella pneumoniae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas aeruginosa

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Proteus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Campylobacter spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

nukleová

kyselina

PCR

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

 

 

       Očné nákazy:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Streptococcus spp

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas aeruginosa

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

       Ucho:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Streptococcus sp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus sp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas aeruginosa

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Proteus mirabilis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Klebsiella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Malassezia pachydermatis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach. Mikroskopická typizácia.

 

       Pohybový aparát:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pasteurella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Proteus mirabilis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus sp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Enterococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus intermedius

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Anaeróbne baktérie

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rany, koža:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Clostridium sp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Bacteroides sp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Fusobacterium necrophorum

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Enterobacteriaceae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pasteurella multocida, spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Bacillus cereus

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Proteus mirabilis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

       Nákazy CNS:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Listeria monocytogenes

protilátky

PA

pôvodca

 

baktéria

 

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pasteurella multocida

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

E.coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

Späť do kategórie Bakteriológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen