Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Hydina, vtáky

Hydiny a vtáky

Respiračné nákazy:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Pasteurella multocida

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Mannhemia haemolytica

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Arcanobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Bordetella avium

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.

Haemophilus paragallinarum

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Ornitobacterium rhinotracheale

pôvodca        

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Escherichia coli

pôvodca        

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Aspergillus spp.

pôvodca        

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

       Nákazy tráviaceho traktu:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Campylobacter spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

nukleová

kyselina

PCR

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.

Clostridium spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Brachyspira spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých

nukleová kyselina

PCR

 

 

      Systémové infekcie:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Erysipelothrix rhusiopathiae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.

Listeria spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.

Yersinia pseudotuberculosis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.

Pasteurella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.

Staphylococcus aureus

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

Späť do kategórie Bakteriológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen