Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Rôzne druhy zvierat

       Nákazy pri rôznych druhoch zvierat

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Bacillus anthracis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Ascoliho precipitačná metóda.

nukleová kyselina

PCR

Campylobacter  spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.

nukleová kyselina

PCR

Arcanobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Brucella abortus

protilátky

ELISA, RBT, KFT, PA

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Fagotypizácia na úroveň biovaru.

nukleová kyselina

PCR, typizácia

Erysipelothrix rhusiopathiae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Bordetella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Haemophillus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Franciscella tullarensis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Anaeróbne infekcie: Clostridium spp.,

Fusobacterium spp., Bacteroides spp. ....

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Listeria spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Yersinia spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Enterobacter spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.                                     

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pasteurella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Mannhemia haemolytica

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Corynebacterium spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru.

Klebsiella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Leptospira spp.

protilátky

MAT- mikroaglutinačný test – 9 kmeňov

 

Späť do kategórie Bakteriológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen