Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Respiračné nákazy:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Pasteurella multocida

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Mannhemia haemolytica

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Arcanobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.

Haemophilus somnus

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Fusobacterium necrophorum

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

 

Nákazy tráviaceho traktu:

 

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Campylobacter spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

nukleová

kyselina

PCR

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.

Clostridium spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Mycobacterium avium

subsp. paratuberculosis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých

nukleová kyselina

PCR

Pseudomonas spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Proteus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Fusobacterium necroforum

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Acranobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

Nákazy močového traktu:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Corynebacterium spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Enterococcus faecalis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Proteus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

Nákazy genitálneho traktu:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Brucella abortus

protilátky

ELISA, RBT, KFT, PA

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Fagotypizácia na úroveň biovaru.

nukleová kyselina

PCR, typizácia

Listeria spp.

protilátky

PA

pôvodca

 

baktéria

 

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Leptospira spp.

protilátky

MAT

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru.

Haemophilus somnus

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Acranobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Anaeróbne infekcie:

 

Clostridium spp.

 

Fusobacterium spp.

 

Bacteroides spp.

 

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Candida spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach. Mikroskopicky.

 

 

Mastitídy:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Streptococcus agalactiae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Escherichia coli,

Enterobacter spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Acranobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Listeria spp.

 

pôvodca

 

 

baktéria

 

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Enterococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Candida spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

Nákazy CNS:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Listeria monocytogenes

protilátky

PA

pôvodca

 

baktéria

 

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Haemophilus somnus

 

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

Očné nákazy:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Moraxella bovis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Acranobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

Pohybový aparát:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Acranobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.

 

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pasteurella multocida

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

Rany, koža:

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Clostridium spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Bacteroides spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Dichelobacter spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Actinobacillus lignieriensi

 

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Fusobacterium necrophorum

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

 

 

 

 

 

Späť do kategórie Bakteriológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen