Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Ošípané

Ošípané

Respiračné nákazy:

 

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Pasteurella multocida

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Bordetella bronchiseptica

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

toxín

Dermonekrotický toxín - ELISA

Mannhemia haemolytica

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Arcanobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Actinobacillus pleuropneumoniae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia (11 sérotypov)

Haemophilus parasuis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Mycoplasma hyopneumoniae

Mycoplasma hyorhinis

protilátky

ELISA

 

 

Nákazy tráviaceho traktu:

 

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

(ETEC, EHEC, EPEC, VTEC)

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Campylobacter spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

nukleová kyselina

PCR

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.

Clostridium spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Yersinia pseudotuberculosis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Fusobacterium necroforum

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Brachyspira hyodysenteriae

pôvodca

nukleová kyselina

PCR

Brachyspira pilosicoli

pôvodca

nukleová kyselina

PCR

Lawsonia intracellularis

pôvodca

nukleová kyselina

PCR

 

 

Nákazy močového traktu:

 

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Corynebacterium spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Enterococcus faecalis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Proteus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pseudomonas spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

Nákazy genitálneho traktu:

 

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Escherichia coli

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.

Arcanobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Leptospira spp.

protilátky

MAT

Brucella abortus, Brucella suis

protilátky

ELISA, RBT, KFT, PA

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Fagotypizácia na úroveň biovaru.

nukleová kyselina

PCR, typizácia

Haemophilus parasuis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru.

 

Nákazy CNS:

 

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Listeria monocytogenes

protilátky

PA

pôvodca

 

baktéria

 

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Haemophilus parasuis

pôvodca

 

baktéria

 

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus suis

pôvodca

 

baktéria

 

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Salmonella choleraesuis

pôvodca

 

baktéria

 

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

E.coli

pôvodca

 

baktéria

 

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

Pohybový aparát:

 

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Actinobacillus suis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.

Salmonella spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Acranobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus suis, spp.

 

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Haemophilus parasuis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Erysipelothrix rhusiopathiae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Fusobacterium necrophorum

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

Rany, koža:

 

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Clostridium spp.

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Fusobacterium necrophorum

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus hyicus

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Staphylococcus aureus

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Erysipelothrix rhusiopathiae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Arcanobacterium pyogenes

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Streptococcus porcinus

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Systémové infekcie:

 

 

Nákaza (skratka)

Predmet vyšetrenia:

Pôvodca/protilátky

 

Diagnostická metóda

Erysipelothrix rhusiopathiae

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Haemophilus parasuis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Mycoplasma hyorhinis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Salmonella choleraesuis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Actinobacillus suis

pôvodca

baktéria

Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 

 

Späť do kategórie Bakteriológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen