Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Králiky

Nákaza

(anglický názov, skratka)

Predmet vyšetrenia:

pôvodca/protilátky

Diagnostická metóda

Hemoragická choroba králikov

(Rabbit haemorrhagic disease

virus - RHDV)

pôvodca

vírus

HAT

Myxomatóza králikov

(Myxoma virus - MXV)

pôvodca

vírus

kultivačné vyšetrenie

na bunkových kultúrach

 

Späť do kategórie Virológia

Štátny veterinárny ústav Zvolen