Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Ponuka prebytočného majetku

Ponuka prebytočného majetku

Podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Štátny veterinárny a potravinový ústav, organizačná zložka Veterinárny ústav vo Zvolene zverejňuje ponuku prebytočného majetku:

Späť do kategórie Transparentnosť

Štátny veterinárny ústav Zvolen