Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Objednávky - prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Objednávky - prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, § 5b ods. 1 a 2, je VÚ povinný zverejňovať objednávky tovarov a služieb.

Zoznam objednávok

Späť do kategórie Transparentnosť

Štátny veterinárny ústav Zvolen