Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Faktúry

Faktúry

Podľa zákona č. 311/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, § 5b ods. 1 a 2, je VÚ povinný zverejňovať faktúry za tovary a služby.

Zoznam faktúr

Späť do kategórie Transparentnosť

Štátny veterinárny ústav Zvolen